Tractament per via telemàtica

Aquest tipus de tractament basat en la pedagogia de la neurobiologia del dolor permet exercir la fisioteràpia de forma no presencial, això és, de manera telemàtica.

Cada persona aprén de manera diferent, ve d’unes experiències particulars i és diferent a pesar que els símptomes se semblen. Per això aquest tractament malgrat ser a distància, és personalitzat, adaptat i dissenyat per a cadascun, com un vestit a mida. En un món fet de “pret a porter fins i tot en la salut, això marca una notable diferència.

Si a més ha passat pels “cavallets” dels tractaments per al dolor i afeccions cròniques, és legítim que es pregunte com un tractament per via telemàtica podria ajudar-lo si res fins ara ho ha aconseguit, o si ho ha fet, ha sigut parcial o temporalment.

Aquest abordatge és absolutament resolutiu per als dolors i afeccions cròniques, però no per a tots, per la qual cosa es comença amb una detallada història clínica per a valorar si vosté és candidat per a realitzar aquest tractament ja que volem assegurar-nos del 100% d’èxit. Sí que és així podem fer-ho per via telemàtica ja que és com un “pain couching“.

A més de les sessions de “fisiopedagogia” se li donaran pautes i exercicis a realitzar diàriament, es realitzarà un seguiment, a vegades setmanal, altres quinzenal i altres mensual. Es finalitzarà quan la persona està completament lliure de símptomes.

“Anar al fisio” no hauria d’allargar-se tota la vida, si arribem a l’arrel del problema la recuperació és definitiva.

I a més estalviarà en tractaments

Quants diners porta gastat en tractaments? Ha fet el càlcul? Aquest tractament equival a unes 12 consultes, en aquest cas només necessita realitzar-lo una vegada, i les eines i estratègies duren per a tota la vida.