Carmen Espunya

Carmen Espunya:

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València, (O.V.) (Espanya). Màster en “Neurofelicidad Aplicada”. Certificada en “Mindfulness” per ADEIT-Universitat de València, en Teràpia focalitzada en la Compassió de Paul Gilbert  en “Mindfulness Based Cognitive Therapy” per AEMIND València,( Espanya) I “Reverse Trauma Therapy” per NICABM CT, Estats Units 

Desenvolupa la seva activitat professional com a Psicòloga clínica Integrativa ment-cos. Té més de 30 anys d’experiència clínica amb pacients en l’àmbit de la salut mental. Especialitzada en trastorns d’ansietat i pànic, trastorns psicosomàtics, així com en depressió i trauma en adults i adolescents. Ha treballat en clínica infanto-juvenil en nens adoptats amb síndromes d’abandó, separació i trauma.

Arran de l’aparició en la seva vida, fa més de 15 anys, d’una malaltia autoimmune comença el seu recorregut, al principi més personal que professional , en la cerca de tractaments fora de la medicina convencional, amb la qual només va trobar alleujament però no sanació. Comença a llegir llibres sobre medicina ment-cos i el nou paradigma de salut des de la “psiconeuroendocrinoinmunología”.

Troba en el seu camí a la divulgadora argentina Stella Maris Maruso i el seu llibre “ El laboratorio del Alma ” i al Dr. J. *Sarno , especialista en dolor crònic i el seu llibre “Líbérese del dolor de espalda”.

Va ser en aquest moment quan la seva vida va canviar tant a nivell professional com personal. Gràcies a la medicina ment-cos i al treball personal, emocional i físic on troba la seva total recuperació i sanació espiritual. Aquest esdeveniment fa que la seva vida i sobretot la seva pràctica clínica professional com a psicoterapeuta d’un gir de 180°. S’endinsa professionalment en el món del dolor crònic de la mà de l’especialista en dolor crònic, Georgie Oldfield i de la seva germana i col·lega professional també especialista en dolor crònic , Encarna Espunya

Es va formar amb Georgie *Oldfield in SIRPA training for Chronic Pain U. K <<Pain Recovery in Simple Steps>> i en els últims 3 anys s’ha especialitzat en la part psicològica/emocional del tractament del dolor crònic i afeccions psicofisiològiques 

El seu treball principal dins del programa per a la reversió del dolor crònic i afeccions psicofisiològiques consisteix a continuar la intervenció psicoterapèutica en pacients que després d’haver realitzat el programes de reversió del dolor o TRD s’han adonat que encara tenen situacions psicològiques complexes associades a emocions evitades, bloquejades o reprimides, passades o presents i la falta de consciència d’aquestes emocions que dificulten la seva total recuperació. ( o psicopatologies associades TEPT depressió major etc. )

Per a això utilitza l’enquadrament psicoterapèutic de la teràpia psicodinámica breu, i abordatges terapèutics com la teràpia cognitiu-conductual, Teràpia d’acceptació i compromís, Teràpia focalitzada en la compassió del Dr. P. Gilbert i el *Mindfulness terapèutic MBCT.

Segueix la línia de treball clínic del Dr. J. Sarno (TMS ) sobre les emocions que el dolor crònic emmascara o reprimeix i dificulten la reversió del dolor i afección psicofisiològiques  , les recerques del Dr. H. Shubinner sobre consciència i expressió emocional (EAET) i la terapèutica del Dr. Alan Gordon anomenada “Somatic Traking”

Actualment forma part de l’equip multidisciplinari que té com a objectiu la divulgació del paradigma Bio-psico-soci-espiritual per a la reversió del dolor crònic i afeccions psicofisiològiques (APF’s) i la formació de professionals de la salut en Teràpia de Reversió del dolor TRD

És facilitadora en grups de Mindfulness per  adults i adolescents i elabora programes de Neurofelicitat aplicada a la salut.

Té la seva Clínica de Psicologia “Espai Benestar” a la ciutat de València (Espanya) i a nivell solidari, com a propòsit de vida, és voluntària i coordinadora de l’àrea de salut emocional i psicologia de la ONG “Junts si podem” l’objectiu de la qual és ajudar a les persones en risc d’exclusió social.