Què és el desordre psicofisiològic? (PPD PshychoPhysiologic Disorder)

El Desordre Psicofisiològic és un terme clínic a que se’l coneix també com símptomes ment-cos. Fa referència als símptomes causats per vies neuronals apreses,  què es desenvolupen al cervell,  com a resposta a l’ estrès fisiològic, el trauma, i les emocions.  Aquests símptomes cos-ment poden afectar a quasi qualsevol estructura, òrgan, sistema o regió del cos. 

Consisteix en dolor de tipus crònic o persistent, i altres símptomes que no tenen la seua causa en malalties orgàniques o anomalies estructurals, sinó que són produïdes per circuits neuronals al servei que activen la resposta de lluita o fugida, a la qual també se l’anomena la resposta de l’estrès, i com a conseqüència produeixen símptomes i experiències doloroses que són molt reials.

Tots nosaltres hem viscut en alguna ocasió un trastorn psicofisiològic en la seua forma més banal, com per exemple al sentir vergonya ens hem enrogit; o al sentir tensió per una prova o examen, o una mala notícia, hem notat com un nuc a l’estómac. Aquest demostra com percepcions emocionals, o siga algo de l’ordre “psico”, es manifesta al cos. Al revés també pot ocórrer, que alguna cosa del cos, com canviar la bioquímica quant paguem alcohol, converteix a una persona vergonyosa en una desvergonyada. En aquest cas una cosa física dóna una resposta emocional.  

Al cas del Desordre Psicofisiològic estem parlant de vies neuronals apreses que produeixen canvis al cervell, que s’observen clarament a una ressonància magnètica funcional, el que significa que els símptomes resultants es generen al cervell i no “al seu cap”. 

Els símptomes són molt reials i poden ser crònics i debilitants, però la bona notícia és que també hi són benignes i curables. I de com revertir-los és del que va aquest abordatge que s’exposa ací.

Afeccions  com la fibromiàlgia, la migranya, el còlon irritable, la fatiga crònica i els síndromes de dolor pèlvic,  són només algunes de les afeccions de dolor crònic molt reials que es poden diagnosticar com  Desordre o trastorn Psicofisiològic (PPD). És sorprenent la quantitat de símptomes diferents que en realitat són trastorns psicofisiològics i que son catalogats, a vegades, com símptomes sense explicació mèdica.

Després d’anys d’investigació clínica, tenim evidència de què molt d’aquests símptomes (que abans es pensava que eren incurables) es poden aliviar i inclús curar completament sense cirurgia, fisioteràpia o medicaments. Amb aquest abordatge basat en l’evidència científica tant al diagnòstic com al tractament, les persones poden aconseguir un alleujament del dolor crònic i dels seus símptomes.