Qué es SIRPA?

SIRPA és l’acrònim en anglès de Stress Illness Recovery Practitioners’ Association, traduït al català significa: associació de professionals per a la recuperació de les malalties de l’estrès.

En aquesta associació britànica de professionals que treballen en l’àmbit de la medicina cos-ment des d’un enfocament biopsicosocial, és també una de les meves fonts de formació, de la mà de la fisioterapeuta Georgie Oldfield, el llibre de la qual he traduït al castellà.

La pròpia Georgie va ser deixebla directa del Dr. John Sarno, tots dos estan en els fonaments i inspiració del meu treball.