Què és el dolor crònic?

Hi ha dues classificacions del dolor: agut i crònic

El dolor agut està relacionat amb dany dels teixits, es pot sentir per exemple a l’esquena, durant un esquinç, la fissura o la fractura d’un os, o mentre s’està produint la reparació dels teixits, i pot durar setmanes o mesos. Però quan el dolor supera els 3 mesos rep el nom de persistent o crònic i ja no té relació, necessàriament, amb el dany dels teixits.

El terme ‘crònic’ es refereix només a la longevitat del dolor, no és sinònim de no tindre cura; però, no obstant això, l’associem a incurable.

Tot tipus de dolor no importa com es senta (difús, intens, punxant, etc.) on es senta i quant temps es senta (agut o crònic) el produeix el cervell. Tant és, siga com siga, el dolor és una cosa desagradable que quasi totes les persones volem no sentir.

Tanmateix, el dolor és un gran aliat, i un gran èxit de l’evolució humana. Ens adverteix que els teixits estan danyats i/o que estem en perill. I amb això es posen en marxa els mecanismes innats de sanació i de regeneració.

Però això no passa amb el dolor crònic: el dolor crònic roman fins i tot molt després que els teixits s’han reparat.

La bona notícia és que el mateix cervell que crea el dolor pot ser entrenat per a deixar de fer-ho.

Comprendre que el dolor no et fa mal, és la clau per a recuperar-se.

Consulte, sempre, el seu metge per a descartar una infecció, càncer, fractures i trastorns autoimmunes abans de contactar amb nosaltres.